Náš tým

Mgr. Kamila Štindlová

 

 

Mgr. Irena Marušincová

Narozena v roce 1978 v Českých Budějovicích, v roce 2002 dokončila studium germanistiky a romanistiky na Filozofické fakultě MU v Brně. Od roku 2002 pracuje jako učitelka němčiny, francouzštiny a italštiny na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích, věnuje se rovněž překladatelské činnosti.
V letech 2008 – 2012 absolvovala postupně všechny lektorské kurzy Feuersteinovy metody pod vedením doc. Věry Pokorné v centru Cogito. S metodou pracuje v obecně prospěšné společnosti Ovečka, kde se věnuje dětem s Downovým syndromem, ve Feuersteinově centru v Českých Budějovicích a se studenty na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Pracuje rovněž s metodou Brigitte Sindelar Deficity dílčích funkcí.
Od roku 2002 je vdaná a má tři děti.

Ing. Irena Papírníková

Narozena v roce 1946 v Českých Budějovicích. V roce 1974 dokončila studia na stavební fakultě ČVUT, obor geodézie a kartografie, do roku 1992 pracovala v tomto oboru a od roku 1993 až do odchodu do starobního důchodu v roce 2006 pracovala jako inspektor katastru nemovitostí na českobudějovickém Zeměměřickém a katastrálním inspektorátu. V současné době přednáší jako externí pracovník na Jihočeské univerzitě předmět „Katastrální a stavební zákon a převody nemovitostí“ pro studenty bakalářského studia.
V letech 2016 a 2017 absolvovala kurs FIE I pod vedením lektorky Kamily Štindlové a kurs FIE základní pod vedením lektorky Venduly Jaškové. Metodu využívá ve Feuersteinově centru v Českých Budějovicích pro práci se střední a starší generací, v současné době pracuje i s vyléčeným onkologickým pacientem s problémy s pamětí.

Mgr. Šárka Bartoňová

Narozena v roce 1968. V roce 1995 absolvovala studium speciální pedagogiky na UK. v Praze – obor učitelství.
Pracuje na Základní škole speciální v Českých Budějovicích  jako učitelka.   V roce 2007 až 2008 absolvovala kurz FIE I. a II. pod vedením doc. Věry Pokorné.
S Feuersteinovou metodou pracuje na svém pracovišti. Zde pracuje i s dětmi s autismem.  Ve  Feuersteinově centru se věnuje  předškolákům a  žákům ZŠ.  Je vdaná a má dvě děti.

Jana Jarošová, Dis.