Naše vize

„Čím přesněji se vyjadřuji, tím přesněji myslím“.

 

Feuersteinovo centrum vzniklo z iniciativy lektorek Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování s cílem poskytnout především dětem, ale i dospělým, kteří se potýkají s jakýmikoli problémy v oblasti učení, prostor ke kvalitnímu a hlavně účinnému seberozvoji.
Při práci s klienty využíváme Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování a metodu Brigitte Sindelar. U předškolních dětí Feuersteinův přístup vhodně kombinujeme s Montessori pedagogikou. Zaměřujeme se rovněž na práci s dětmi a dospělými s handicapy v oblasti myšlení a podporujeme inkluzi těchto jedinců do majoritní společnosti.

Nabízíme výuku dětí i dospělých, vzdělávací kurzy pro rodiče i pedagogické pracovníky, poradenství a vyšetření učebního potenciálu podle Reuvena Feuersteina či deficitů dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar. V naší nabídce naleznete rovněž individuální i skupinové jazykové kurzy pro všechny věkové skupiny (němčina, angličtina, francouzština, italština).

V březnu 2018 nově otevíráme školku pro děti ve věku 2 – 6 let.

Při práci s dětmi využíváme zkušenost zprostředkovaného učení prof. Reuvena Feuersteina a pedagogický přístup Dr. Marie Montessori.

Všechny naše lektorky mají absolvované akreditované kurzy příslušných metod.