Montessori tereapie

Montessori terapie podle Lore Anderlik

Montessori léčebná terapie je moderní osvědčená forma terapie založená na montessori pedagogice, vyvinutou Marií Montessori a rozšířenou po celém světě.
Principy, prvky a pomůcky této pedagogiky se zde využívají v upravené formě. Cílem je pomoci lidem s různým i mnohonásobným postižením vést dle svých možností samostatný život, ve kterém se mohou do velké míry sami o sobě rozhodovat.

Cíle Montessori-terapeutické práce:

  • – úzká, důvěrná spolupráce s rodiči
    – současné přenesení terapeutické nabídky do každodenních činností tak, aby nutné tréninkové jednotky ztratily charakter procvičování
    – vědomé úvahy: co bude dítě potřebovat později, aby svůj život dokázalo zvládat samostatně a převzít za sebe zodpovědnost, co je třeba prohloubit, co je možné přejít
    – kde se vyvíjí speciální zájmy a schopnost – podpora těchto schopností
    – trénování sociálních způsobilosti

Pokud chcete zařadit Vaše dítě do Montessori terapie, kontaktujte nás.

Kamila Štindlová – montessori terapeutka ve výcviku

tel. +420 724 933 723,
k.stindlova@centrum.cz