Instrumentální obohacení podle Reuvena Feuersteina

Nabízíme pravidelný kurz Instrumentálního obohacení pro děti, mládež, dospělé i seniory

Obsah Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek, a zvýšit mentální možnosti každého člověka. Všichni jsme schopni zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získáváme.

Využití metody:

  • U běžné populace v mateřské, základní a střední škole, u dospělých i seniorů, kteří chtějí zvýšit své možnosti přemýšlet.
  • Zásadně pomáhá dětem, které se neumí učit a dětem s poruchami učení.
  • Mění přístup k dětem s mentálním handicapem. Metoda pomáhá zvýšit jejich mentální kapacitu.
  • Při práci se seniory, kde pomáhá předcházet snížení jejich mentálních funkcí.
  • Snižuje impulzivní chování dětí i dospělých.