Diagnostické vyšetření Brigitte Sindelar

 

Deficity dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar

Nabízíme vyšetření deficitů dílčích funkcí předškolních i školních dětí, zaškolení rodičů, jak provádět nápravu a pravidelné konzultace

 

Dr. Brigitte Sindelarová pracovala 10 let na dětské neuropsychiatrii ve Vídni, pod vedením prof. G. Spiela, kde se věnovala dětem, které jsou ve škole neúspěšné. Po této praxi z kliniky odešla a založila si vlastní soukromou poradnu. Vytvořila metodu, která se zabývá rozvojem sluchového, zrakového, taktilního vnímání a vnímání časového sledu a prostorové orientace.

Cílové skupiny:
děti předškolního věku, u nichž je pozorován nerovnoměrný vývoj v oblasti motoriky, kognice nebo chování
děti s nejrůznějšími problémy v oblasti učení
děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.)
děti s poruchami chování

Princip metody

Jestliže vzniká podezření, že poruchy učení nebo chování dítěte by mohly být způsobeny deficitem v dílčích funkcích, slouží tato metoda k tomu, aby byl diagnostikován druh deficitu v dílčích funkcích a stanovena účinná pomoc dítěti specifickými nápravnými programy.

Diagnostika a náprava

Diagnostika dětí předškolního věku trvá cca. 45 – 60 minut. Dětem jsou předkládány hravou formou různé typy úkolů vyšetřující jednotlivé dílčí funkce. Na základě vyhodnocení výsledků je pak stanoven plán rozvoje potřebných funkcí, který sestává převážně z námětů na nejrůznější hry, jež je možno bez velkých příprav hrát v domácím prostředí.

Diagnostika dětí školního věku trvá cca. 60 – 90 minut. Dětem jsou předkládány různorodé úkoly zaměřené na jednotlivé dílčí funkce. Na základě vyhodnocení výsledků je stanoven plán nápravy. Náprava probíhá v domácím prostředí po zaškolení rodičů a sestává z pravidelného a důsledného procvičování úkolů z nápravných sešitů metody.